Tillgänglighetsredogörelse

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi strävar efter att naturbrukvast.se ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla användare, oavsett till exempel funktionsnedsättningar och oberoende av vilka hjälpmedel du använder. Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. De allra flesta sidor uppfyller lagkraven men det går inte att garantera att det inte finns enstaka brister. Se avsnittet nedan om innehåll som inte är tillgängligt för mer information.

 

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från naturbrukvast.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss på info@naturbrukvast.se 

 

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får reda på att problemet finns.

 

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och meddela det.

Du når DIGG via e-post info@digg.se eller telefon 0771-11 44 00.

 

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

 

Tillgänglighet på webbplatsen

Tabba dig fram

Webbplatsen är även byggd så att du ska kunna tabba dig igenom webbplatsen utan att behöva använda en mus.

Responsiv

Dinglegymnasiet.se är anpassningsbar och dynamisk. Det innebär att läsbarhet och struktur är densamma oavsett om du sitter vid en dator, surfplatta eller mobiltelefon.

Länkar

När vi länkar till andra hemsidor eller till dokument öppnas de i ett nytt webbläsarfönster. Länkar vi internt på hemsidan, öppnas sidan i samma fönster.

 

Innehåll som inte är tillgängligt

Dokument

Det finns PDF-filer på webbplatsen som inte är tillgänglighetsanpassade. Vi försöker tillgänglighetsanpassa dokumenten på sidan så långt det går.

Formulär och integrerade system

Det finns formulär och integrerade system på naturbrukvast.se som inte uppfyller tillgänglighetsprinciperna. Dessa är gjorde i system som vi inte själva äger eller kan justera i.

Bilder och filmer

Alternativtexter kan saknas på bilder och på sidan finns filmer som inte är tillgänglighetsanpassade. Arbete pågår för att komplettera och förbättra detta i den mån det är möjligt. Vi brister när det gäller syntolkning av filmer.

 

Oskäligt betungande anpassning

naturbrukvast.se åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

Många av våra dokument och rapporter är inte fullt tillgängliga. Det kommer att krävas mycket arbete för att åtgärda och vi är medvetna om att vi inte lyckats uppfylla alla kriterier i WCAG 2.1 på samtliga delar av webbplatsen.

 

Innehåll som inte omfattas av lagen

Det innehåll som beskrivs här är inte fullt tillgängligt, men undantas enligt 9 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Det rör i första hand kartor som inte är avsedda för navigering och digital service från tredje part som varken har finansierats eller tagits fram av nuntorpsgymnasiet.se eller står under dess kontroll.

 

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning, en intern testning av nuntorpsgymnasiet.se i samband med sidans publicering.
Webbplatsen publicerades den 12 september 2023. Rapportera brister i tillgänglighet till info@naturbrukvast.se

 

Rapportera brister

Beskriv hur webbplatsen brister i tillgänglighet. Ju tydligare du kan beskriva problemet, desto större möjligheter har vi att kunna granska din anmälan. Dessutom hjälper det dem som ska åtgärda problemet.

Du kan anmäla
  • bristande digital tillgänglighet
  • bristande tillgänglighetsredogörelse
  • att du begärt tillgänglig version av innehåll men inte fått det
  • önskan om bedömning av undantag för oskäligt betungande anpassning