Välkommen till Naturbruk Väst

De båda naturbruksgymnasierna Dingle och Nuntorp bildar ett gemensamt naturbruksgymnasium med namnet Naturbruk Väst AB. Naturbruk Väst AB är ett icke vinstdrivande bolag där eventuellt överskott återinvesteras i verksamheten. De båda skolornas utbildningar kompletterar varandra, vilket innebär att vissa program förläggs till Dingle medan andra återfinns på Nuntorp.

Dinglegymnasiet

Dinglegymnasiet är en naturbruksskola som jobbar med visionen att ge våra elever en kvalificerad utbildning som möter dagens krav inom naturbrukets branscher. För det krävs såväl förankring i traditionerna som förmåga till nytt, kreativt tänkande.

På Dinglegymnasiet kan du läsa inriktningarna Trädgård, Häst, Hund samt Djurvård.

Nuntorpsgymnasiet

Lantbruksutbildningen på Nuntorpsgymnasiet erbjuder en bred utbildning där du lär dig både om lantbruksdjur, odling och maskiner. Skolan samarbetar med lantbrukare i Dalsland för att du skall få en utbildning som motsvarar branschens krav. Vill du läsa vidare finns det många olika möjligheter.

Nuntorpsgymnasiet erbjuder inriktningen Lantbruk med möjlighet att läsa profilerna häst, Lantbruksdjur eller maskin och växtodling. Det erbjuds även den anpassade gymnasieskolan Skog, Mark och Djur.