Om oss

Naturbruk Väst startades och drivs av eldsjälar vars enda syfte är att se till att den gedigna, väletablerade och högkvalitativa utbildning inom de gröna näringarna som funnits på Dingle och Nuntorp ska få leva vidare.

De båda naturbruksgymnasierna Dingle och Nuntorp bildar sedan januari 2020 ett gemensamt naturbruksgymnasium med namnet Naturbruk Väst AB. Regionen beslutade 2016 att avsluta verksamheterna i Dingle och Nuntorp, men tack vare ett stort lokalt engagemang kunde de båda utbildningarna återupptas 2017 respektive 2019.

Naturbruk Väst AB är ett icke vinstdrivande bolag där eventuellt överskott återinvesteras i verksamheten. De båda skolornas utbildningar kompletterar varandra, vilket innebär att vissa program förläggs till Dingle medan andra återfinns på Nuntorp. Utförlig information om programutbud finns på respektive skolas hemsida.