ERASMUS

Nuntorp och Dingle ska ut i världen

Hej, Jannice heter jag och är skolans internationaliseringsansvarige. Jag är född och uppvuxen i Sundsvall. Jag är diplomerad EU-skolambassadör och har arbetat med internationella projekt på olika nivåer sedan 2010. Bland annat har jag drivit projekt i Tanzania och Sri Lanka. Liksom olika Erasmusprojekt i Europa. Mitt uppdrag är att levandegöra det internationella perspektivet i vår skola, det kommer att ske på olika sätt, bland annat genom att uppmärksamma olika internationellt viktiga dagar, såsom förintelsens minnesdag eller EU-dagen. Men också genom att driva olika utbytesprojekt. På gång har vi nu följande:

Världen har krympt och det behöver skolan möta. Därför skickade skolan in en ansökan för ackreditering i oktober. Ackrediteringen som vi beviljades innebär bland annat att vi har finansieringen för ett antal praktikplatser utomlands i flera år framöver. I nuläget letar vi med ljus och lykta efter APL-platser i världen. Kanske Frankrike och Holland. Vi kommer att erbjuda ett antal platser för varje inriktning. Att pröva sina vingar i ett annat land innebär inte enbart att eleven får nya och viktiga erfarenheter utan dessutom att de tar med sig tankar, idéer och nya erfarenheter som kan spridas framförallt lokalt men på sikt kanske även nationellt. Alla elever har rätt att söka APL-platser utomlands och förhoppningsvis så åker det första gänget redan i höst.

Personalen på skolan kommer också genom ackrediteringen att i olika omgångar få möjlighet att jobbskugga eller delta i kurser eller konferenser. Syftet är att öka den internationella erfarenheten hos personalen, för att skolan ska få en starkare internationell prägel.

Jannice Larsson jannice@dinglegymnasiet.se